MESLEK MEVZUATI

5188 Sayılı Kanun http://ozelguvenlik.pol.tr/Mevzuat/MevzuatDefault.aspx
6136 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği
2559 Sayılı PVSK
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Hudut Kapılarında Alınacak Güvenlik Önlemleri ile ilgili Yönetmelik
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Adli Önleme ve Arama Yönetmeliği

İŞ KANUNU MEVZUATI
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Yönetmelik
Ücret, Prim Ikramiye ve Bu Nitelikteki Her Turlu Istihkakin Bankalar Araciligiyla Odenmesine Dair Yonetmelik

SOSYAL SİGORTA KANUNU MEVZUATI
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi
Aylık Prim ve Hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Deşiklik yapılmasına Dair Tebliğ
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

İŞ KURUMU MEVZUATI
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 Nci Maddesine Ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 İnci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

SAĞLIK MEVZUATI
Hasta Hakları Yönetmeliği
Hakedişlerin ayın ilk üç işgünü içinde ödenmesine dair Sağlık Bakanlığının 2010/29 nolu genelgesi
Sağlık Kurumlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin sayısı ve ücretlerinin tespiti konulu Sağlık Bakanlığının 2009/32 nolu genelgesi

MALİYE MEVZUATI
İhale Yoluyla Yapilan Her Turlu Hakedis Odemeler ile Kesin Teminatin Iade Edilmesi
İhale Teminat Mektupları
Ihale Yoluyla Yapilan Her Turlu Hakedis odemeleri ile Kesin Teminatin iade Edilmesinde Aranacak iliskisizlik Belgesi
Nakit sorunu bulunan Doner Sermaye Saymanliklarinda Odemelerde Oncelik Sırası
Nakit Sıkıntısı Bulunan Doner Sermaye Saymanliklarinda Odemelerde Oncelik Sırası

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI MEVZUATI
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİMİ KURUM MEVZUATI
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Elektronik İmza Kanunu Yönetmeliği
Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği
Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları Yönetmeliği

DİĞER MEVZUAT
Diğer mevzuat için http://www.mevzuat.gov.tr adresinden bilgi sahibi olabilirsiniz.